პუბლიკაციები


1997 წლიდან გამოდის ჟურნალი „რენტგენოლოგიისა და რადიოლოგიის მაცნე“

ჟურნალი „რენტგენოლოგიის და რადიოლოგიის მაცნე“ საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის ოფიციალური ჟურნალია. ჟურნალში შუქდება მედიცინის აქტუალური საკითხები

საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის წევრებს საშუალება აქვთ:

(ხართ რა საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის წევრი, საშუალება გეძლევათ)

მონაწილეობა მიიღოთ საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის ეგიდით განხორციელებულ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებებში, მათ შორის აკრედიტირებულ უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამებში და მიიღოთ კრედიტ ქულები.

ისარგებლოთ შეღავათებით საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის კონგრესში მონაწილეობისას

 

მიიღებთ ინფორმაციას საქართველოში და საზღვარგარეთ რადიოლოგიის განვითარების, უახლესი მიღწევების შესახებ, გაეცნობით საინტერესო პუბლიკაციებს და კლინიკურ შემთხვევებს

გაეცნობით და გამოაქვეყნებთ სტატიებს ასოციაციის ჟურნალში „რადიოლოგიისა და რენტგენოლოგიის მაცნე“

საშუალება გექნებათ საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის საშუალებით გაწევრიანდეთ ევროპის რადიოლოგთა ასოციაციაში, ისარგებლოთ შეღავათებით კონფერენციებში, სასწავლო სემინარებში.